ACT CONSTITUTIV

Asociaţia Forumul Investitorilor Autohtoni 2013 este persoană juridică de drept privat, non-profit, neguvernamentală şi apolitică.

Asociatia se constituie pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 6, Bucureşti.

Asociaţia poate stabili raporturi de afiliere, cooperare sau de asociere, cu alte asociaţii/organizaţii din ţară, precum şi cu asociaţii/organizaţii similare din străinătate, pentru atingerea scopului şi desfăşurarea de activităţi de interes comun.

 

Powered by Cloud Business Services