Susținem Capitalul Românesc

Evenimentul de constituire a Asociaţiei Forumul Investitorilor Autohtoni 2013, iniţiată de omul de afaceri Ioan Niculae a avut loc pe 17 aprilie, la Bucureşti,. Evenimentul a reunit peste 400 de antreprenori români din cele mai importante domenii ale economiei naţionale.

Dintre investitorii români au fost prezenţi printre altii, Ioan Niculae (industria chimică, agricultură), Ion Ţiriac (auto, banking, asigurari), Ştefan Vuza (chimie), Anca Vlad (retail farmaceutic), Florin Andronescu (servicii medicale), Radu Timiş (industria alimentară), Luchi Georgescu (vinificaţie), Radu Enache (industria hotelieră), Alin Burcea (turism), George Copos (industria hotelieră), Vasile Turcu (construcţii), Mircea Vescan (producţie echipamente industria petrolieră), Dragos Bîlteanu (energie), Camelia Şucu (mobilă), Gheorghe Bosînceanu (shipping), Cătălin Grigoriu (panificaţie), ş.a.m.d.

Adunarea de constituire a lansat invitaţia de aderare la această asociaţie oricărui investitor român, care deţine o participaţie majoritară în cadrul unei afaceri înregistrate în România. Cererile de adeziune se pot face, atât de persoanele fizice, cât şi de cele juridice.

Potrivit Statutului AFIA 2013, scopul acesteia este reprezentarea, identificarea, promovarea şi susținerea unitară a intereselor capitalului românesc (autohton) în relațiile cu principalele instituții ale statului și Uniunii Europene, precum și, cu alte persoane fizice sau juridice, în plan național și internațional.

 

August 23, 2013

CIR – la masa negocierilor cu FMI

„Relansarea economiei naţionale, stimularea investiţiilor, creşterea produsului intern brut, echilibrarea balanţei import-export, valorificarea resurselor interne – materiale şi umane – şi, implicit, creşterea veniturilor bugetare au reprezentat principalele teme de discuţie dintre reprezentanţii Consiliului Investitorilor Români (CIR) şi oficialii Misiunii comune Fondul Monetar Internaţional (FMI), Comisia Europeană (CE) şi Banca Mondială (BM)”, a declarat domnul Ioan Niculae, preşedintele CIR/FIA.

O delegaţie a Consiliului Investitorilor Români – organul de reprezentare al Asociaţiei “Forumul Investitorilor Autohtoni 2013” (FIA), s-a întâlnit, în data de 23.01.2014, cu membrii Misiunii comune a FMI, CE şi BM. Din delegaţia oamenilor de afaceri români au făcut parte: Ioan Niculae – președinte CIR/FIA, Gabriel Biriş –membru CIR, Filip Cârlea – director executiv CIR, Adina Niculae – membru CIR şi Cornel Negreţ – membru CIR.

Măsurile propuse de partea română au vizat cinci domenii prioritare: fiscalitate, legislaţie, energie, agricultură, fonduri europene şi tranzacţii internaţionale. Astfel, în domeniul fiscal, printre propunerile CIR se numără: scutirea de impozit a profitului reinvestit, reducerea contribuţiilor sociale, revenirea TVA la 19% şi scăderea TVA la 9% la alimentele de bază, lărgirea măsurilor de taxare inversă, informatizarea sistemului de plăţi (fiecare casă de marcat fiscală ar trebui să comunice vânzările, în timp real, către ANAF, iar emiterea de facturi să fie informatizată complet), stimularea plăţilor cu cardul, introducerea dreptului clientului de a nu plăti consumaţia în unităţile de alimentaţie publică în cazul în care nu i se emite chitanţă/bon fiscal.

În domeniul energiei şi resurselor energetice, Consiliul Investitorilor Români propune eliminarea sistemului “coşului de gaze” pentru toţi consumatorii eligibili, scoaterea CET-urilor de pe piaţa reglementată şi trecerea acestora pe piaţa liberă, reducerea tarifelor de transport pentru consumatorii întreruptibili, prelungirea calendarului de liberalizare a preţurilor la gazele naturale din producţia internă, crearea unor facilităţi de tranzacţionare pentru gazele naturale, pentru contracte tip o săptămână, o lună, un trimestru, un an.

Printre măsurile propuse de CIR pentru sectorul agricol se numără refacerea sistemului de irigaţii printr-un parteneriat public – privat, înfiinţarea de perdele forestiere in zonele aride etc.

Pentru absorbţia fondurior europene (o sursă de finanţare a investiţiilor private, în condiţiile în care băncile nu mai au acelaşi apetit în a finanţa economia reală ca în urmă cu 7-8 ani) va trebui ca autorităţile să renunţe la modificări legislative repetate şi cu aplicabilitate retroactivă, propune CIR.

Companiile româneşti care participă la licitații internaționale sunt dezavantajate în ceea ce privește accesul la garanții bancare specifice: de exemplu, costurile financiare pe care acestea le înregistrează pentru obţinerea scrisorilor de garanție de la bănci sunt între 2,5% și 4,3% din valoarea lor, în timp ce pentru companiile din străinătate aceste cheltuieli se ridică la 0,2 – 1%. În acest sens, CIR a solicitat sprijin Misiunii comune FMI-CE-BM în găsirea de soluții care să permită companiilor româneşti să beneficieze de condiții similare cu cele aplicabile concurenților din alte țări, în ceea ce privește emiterea de scrisori de garanție pentru participarea la licitații internaţionale. O soluţie avansată de membrii CIR o reprezintă implicarea mai activă a EximBank, un prim pas fiind reprezentat de reglementarea comisioanelor solicitate de această bancă.

În ceea ce priveşte legislaţia internă, aceasta trebuie să fie predictibilă şi stabilă, fără a împiedica funcţionarea optimă a unei companii. Printre modificările legislative solicitate de CIR pentru a stimula investiţiile se numără completarea Legii 123/2012 a energiei şi gazelor naturale şi modificarea statutului de funcţionare a OPCOM astfel încât investitorii în domeniul producerii energiei să poată încheia contracte înainte de finalizarea proiectului, pentru a putea oferi garanţii băncilor finanţatoare. De asemenea, CIR propune revenirea la prevederile iniţiale ale Legii 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, pentru ca investiţiile în domeniu să poată fi realizate cu succes de către investitorii privaţi.

O altă solicitare se referă la modificarea Codului Fiscal şi renunţarea sau amânarea impozitului de 1,5% pe construcţiile speciale, introdus la începutul acestui an, până la efectuarea unui studiu de impact asupra mediului economic prin aplicarea acestuia.

Pentru reducerea evaziunii fiscale, membrii CIR propun introducerea răspunderii penale a personalului de vânzare, pentru orice tranzacţie efectuată fără bon fiscal. Pentru maximizarea absorbţiei fondurilor europene, membrii CIR consideră că trebuie eliminate din legislaţie exprimările ambigue, ce pot crea confuzie, dar şi posibilităţi de fraudare. De exemplu, din legislaţia în domeniul achiziţiilor publice trebuie exclusă posibilitatea renegocierii contractelor, după ce acestea au fost semnate. De asemenea, din caietele de sarcini trebuie excluse prevederile excesive. Referitor la această temă, domnul Joost Kuhlmann, şeful misiunii Comisiei Europene prezente la Bucureşti, este de părere că, pentru exerciul bugetar comunitar 2014 – 2020, România – care a învăţat din exerciţiul financiar anterior – este în măsură să aplice un cadru mai practic şi cu norme simplificate în accesarea fondurilor europene.

Doamna Andrea Schaechter, şeful misiunii FMI pentru România, a mulţumit reprezentanţilor CIR pentru modul de prezentare, detaliile şi informaţiile documentate privind provocările cu care se confruntă mediul de afaceri românesc. Domnia sa şi-a exprimat admiraţia faţă de oamenii de afaceri români, care nu au renunţat şi s-au străduit să investească, chiar şi într-un climat investiţional mai puţin prietenos. În plus, şi-a exprimat dorinţa ca, dacă vor fi necesare clarificări, detalieri ale propunerilor CIR, membrii Consiliului să le transmită, eventual în cadrul unei noi întâlniri, în timpul actualei vizite a misiunii comune FMI – CE – BM. La rândul lor, reprezentanţii CIR şi-au arătat disponibilitatea de a veni cu toate clarificările care vor fi solicitate. “Consiliul Investitorilor Români dorește, prin aceste propuneri, să fie un partener pentru autorităţile române, precum și pentru instituțiile financiare internaționale – Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială – în eforturile lor de depășire a crizei și redresare economică”, a declarat domnul Gabriel Biriş, reprezentant CIR. La rândul său, domnul Filip Cârlea, director executiv CIR, a declarat: „Consiliul Investitorilor Români doreşte să sprijine adoptarea unor măsuri care să stimuleze valorificarea capitalului autohton, pentru a asigura stabilitate şi durabilitate în dezvoltarea  economiei”.

January 25, 2014

Guvernul sustine initiativele CIR

Consiliul Investitorilor Romani (CIR) recunoaşte şi promovează performanţa şi transmite felicitări companiei OMV Petrom, pentru rezultatele financiare deosebite înregistrate în 2013 – profit net record, de 4,82 miliarde de lei (peste un miliard de euro). Remarcăm şi apreciem,totodată, contribuţia OMV Petrom la economia României în 2013, de 3,5 miliarde de euro, din care taxe directe şi indirecte de 2,3 miliarde de euro şi investiţii de 1,2 miliarde de euro.
Sunt performanţe notabile, ale unei companii care îşi desfăşoară activitatea în România şi care îşi aduce contribuţia la creşterea economică a ţării. În calitate de reprezentaţi ai oamenilor de afaceri din România, ne dorim ca şi companiile cu acţionariat autohton să fie  profitabile, ceea ce ar aduce beneficii directe asupra economiei, precum şi asupra cetăţenilor. Dacă afacerile autohtone se dezvoltă, creşte economia, se creează noi locuri de muncă, se încasează sume mai mari la diferitele bugete ale statului.
Pornind de la aceste considerente, CIR face un apel către autorităţi să îşi îndrepte atenţia şi către mediul de afaceri românesc şi să vină cu acele măsuri care să stimuleze valorificarea capitalului autohton, să crească competitivitatea, pentru a asigura stabilitate şi durabilitate în dezvoltarea economiei.
În acelaşi timp, salutăm decizia Guvernului de susţinere a pachetului de măsuri de relaxare fiscală şi dezvoltare economică, care include reducerea CAS şi neimpozitarea profitului reinvestit. “Vocea” noastră s-a făcut auzită, acestea fiind două dintre propunerile avansate de către CIR autorităţilor române, precum şi către misiunea comună FMI – CE – BM, decizii care vin categoric în sprijinul mediului de afaceri.
De asemenea, am propus şi alte măsuri menite să asigure dezvoltarea economiei, creşterea investiţiilor şi sporirea competitivităţii produselor româneşti: renunţarea la impozitul de 1,5% pe construcţiile speciale până la finalizarea unui studiu de impact al aplicării noii taxe asupra economiei, revenirea TVA la 19% şi reducerea TVA la 9% la produsele de bază, corectarea Anexei 1 din HG 22/2013, cu un grafic de creştere a preţurilor la gazele din producţia internă pe o perioadă mai mare de timp, ca urmare a prelungirii Calendarului de liberalizare a preţurilor, reducerea tarifelor de transport sau instituirea unui mecanism de aplicare a unor discounturi comerciale la furnizarea de gaze naturale pentru consumatorii întreruptibili, asigurarea unei legislaţii care să permită investiţii noi în producerea de energie electrică, prin posibilitatea încheierii de contracte de vânzare- cumpărare înainte de finalizarea investiţiei, refacerea sistemului de irigaţii printr-un parteneriat public privat, în ideea că statul asigură resursa de apă, iar  refacerea/exploatarea/întreţinerea sistemului se asigură de către firme private specializate.
Cea mai importantă măsură propusă de către Forumul Investitorilor Autohtoni o reprezintă susţinerea şi promovarea produselor româneşti.
Asigurăm, pe această cale, în continuare, autorităţile române de disponibilitatea şi toată deschiderea noastră pentru a construi împreună pentru România. CIR militează pentru relansarea economiei naţionale, stimularea investiţiilor, creşterea produsului intern brut, echilibrarea balanţei import-export, valorificarea resurselor interne – materiale şi umane – şi, implicit, creşterea veniturilor bugetare, venind, astfel, în întâmpinarea autorităţilor.

February 23, 2014

Pretuim valorile romanesti – Premiul Mecena a fost acordat Dlui Ioan Niculae, presedinte CIR

Balului Operei 2014, organizat la Cluj, in perioada 23-24 februarie, a fost un real succes. Forumul Investitorilor Autohtoni (FIA), prin Consiliul Investitorilor Romani (CIR), principalul sponsor a acestui eveniment de inalta tinuta, a dat astfel un semnal catre mediul de afaceri  sa investeasca in valorile romanesti.

“Ştiu că o ediţie aniversară, de 20 de ani, va avea loc anul viitor când sper să fim din nou împreună. Sper ca balul din acest an să fie un semnal pozitiv pentru investitorii din România, să investească în asemenea evenimente deoarece cultura, sportul şi tot ceea ce înseamnă viaţa socială sunt şi ele la fel importante pentru societate. Ştiu că există un grup de investitori români care fac acest lucru discret, fără publicitate, o fac de ani de zile şi mă bucur pentru asta şi îi felicit. În acelaşi timp sper că acest bal să fie un imbold şi pentru ceilalţi oameni de afaceri din România, să susţină astfel de acţiuni pentru că fără cultură şi sport nu avem nimic” a declarat Dl. Ioan Nicolae, preşedintele Consiliului Investitorilor Români (CIR). Domnia sa a fost insotit la Balul Operei de Dra Adina Niculae si Dl. Mihai Sofian – membri CIR si Dl. Filip Carlea – director executiv FIA.

Pentru a recompensa generozitatea și implicarea în sprijinirea realizarii evenimentului, organizatorii Balului Operei i-au oferit Dlui Ioan Niculae premiul Mecena. Un mecena este un cunoscător. Este un investitor în artă, dar este un cunoscător al artelor, este un investitor în literatură, dar este un cunoscător al literaturii, este un investitor în educaţie, dar este un cunoscător al educaţiei, este un investitor în cultură, dar este un cunoscător al culturii. Este un connaisseur.

Profund impresionat de premiul primit, Dl. Niculae a dat asigurari organizatorilor ca va sprijini in continuare realizarea acestui eveniment. “Ne-am propus, ca si in editiile viitoare, Consiliul Investitorilor Romani sa fie aproape de acest eveniment si de Opera Nationala din Cluj si sper ca si alti investitori sa vina alaturi de noi”, a spus Presedintele CIR.

 

February 28, 2014

Producătorii de gaze, afectaţi de liberalizarea rapidă a preţurilor

Consiliul Investitorilor Români (CIR) atrage atenţia autorităţilor că liberalizarea rapidă a preţului la gazele naturale are un impact negativ asupra producătorilor interni de gaze naturale, asupra consumatorilor, dar şi asupra economiei româneşti.

“Rezultatele marilor producători de gaze naturale au fost mai slabe anul trecut comparativ cu cele din 2012. (…) Astfel, deşi producţia de gaze a Petrom a înregistrat o creştere de 1%, conform datelor prezentate de către companie aceasta s-a datorat integrării cu termocentrala pe gaze de la Brazi. În schimb, vânzările de gaze ale Petrom au scăzut cu 6%. Celălalt mare producător intern, Romgaz, a anunţat un profit net în scădere cu aproape 17% faţă de 2012! De altfel, şi producţia a scăzut, de la 5,66 miliarde mc în 2012, la 5,56 miliarde mc”, se arată într-un comunicat al CIR.

Pe de altă parte, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Nicolae Havrilet, spunea, la sfârşitul anului trecut, că 95% din gazele înmagazinate pentru a trece cu bine iarna 2013 – 2014 provin din producţia internă şi numai 5% din import.

“Adică Romgaz n-a vândut, ci a înmagazinat o mare cantitate din gaze. Ceea ce înseamnă că Romgaz a cheltuit bani ca să producă gaze naturale şi alţi bani – ca să le bage înapoi în pământ!”, se mai arată în comunicat.

Conform CIR, motivaţia acestei situaţii o reprezintă preţurile foarte mari, care au condus la restrângerea drastică a consumului intern, cu circa 8 – 10% conform unor estimări preliminare.

Prin aplicarea HG 22/01.22.2013, preţul gazelor naturale din producţia internă a crescut pentru consumatorii industriali de la 484 lei/1.000 mc în ianuarie 2013, la 763,2 lei/1.000 mc în ianuarie2014. “Situaţia este cu atât mai delicată cu cât calendarul de liberalizare este abia la jumătate, anul acesta urmând să aibă loc noi majorări substanţiale ale preţului gazelor din producţia autohtonă”, precizează reprezentanţii CIR.

Pe de altă parte, CIR arată că, prin aplicarea legislaţiei privind structura amestecului de gaze intern/import, ANRE a instituit, practic, mai multe tipuri de „coşuri” de gaze. Astfel, există „un coş” pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică (pentru cantitatea de gaze utilizată la producerea de energie termică destinată populaţiei), în care importul reprezintă 5%. De asemenea, „coşul” pentru distribuitorii de gaze naturale este format tot din 5% import. Un al treilea tip de „coş” îl reprezintă cel destinat producătorilor de energie electrică: conform HG 870/2012, sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor cantităţile de gaze din producţia internă utilizate de către producătorii de gaze naturale la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze. Astfel, pentru aceştia, „coşul” este format din 0% import. “Cum România produce doar aproximativ 75% – 80% din necesarul de gaze naturale, s-a ajuns ca peste 96% din sarcina de import să fie asigurată de consumatorii industriali!”, se mai arată în comunicatul CIR.

“În urma acestei situaţii dificile înregistrate pe piaţa gazelor naturale, s-au redus capacităţi din industrie, s-a diminuat producția principalelor ramuri afectate – industria siderurgică și metalurgică, construcții de mașini, sticlă și ceramică, industria chimică. În cel mai fericit caz, companiile şi-au trimis angajaţii în şomaj tehnic, pe perioade îndelungate, toate acestea din cauza creşterii preţului gazelor. În aceste condiţii, CIR semnalează şi demonstrează că această liberalizare rapidă a preţului gazelor naturale nu aduce nimic bun nici producătorilor, nici consumatorilor şi în niciun caz economiei româneşti!”, se mai arată în comunicat.

 

March 5, 2014

Liberalizarea agresivă a preţului gazelor închide combinatele chimice

Preţul gazelor din producţie internă creşte de două ori şi jumătate în doi ani, potrivit calendarului de liberalizare a pieţei gazelor. Ceea ce înseamnă că, pentru consumatorii industriali, preţurile finale vor fi majorate cu 72%, potrivit studiului “Evaluarea strategică a impactului liberalizării pieţei gazelor naturale asupra consumatorilor industriali din România”, realizat de compania de consultanţă Deloitte.

“Calendarul de liberalizare asumat de autorităţile române este unul agresiv, ce prevede o creştere de 143% a preţului gazelor indigene în doi ani pentru consumatorii non-casnici, ceea ce generează presiuni şi riscuri pentru orice industrie implicată. Considerând că preţul de import şi ponderea importurilor rămân aceleaşi, creşterea preţului final va fi de 72% în doi ani”, a precizat Valeriu Binig, director în cadrul companiei de consultanţă Deloitte.

 

Producătorul de îngrăşăminte chimice InterAgro va închide în acest an şi ultimele două combinate din grup, a declarat, marţi, Ioan Niculae, preşedintele grupului InterAgro, în cadrul unei conferinţe de presă.

“Ziua de 1 aprilie 2014 va fi marţea neagră a industriei româneşti. 2014 este primul an din ultimii 20 când industria românească se va închide complet şi milioane de locuri de muncă vor dispărea. Ţineţi cont că nu am spus nimic până acum care să nu se confirme”, a arătat Niculae. Potrivit acestuia, grupul InterAgro mai funcţionează acum cu două combinate de îngrăşăminte chimice din şapte.

 

“Am cerut Guvernului anularea acestei scumpiri şi refacerea calendarului de liberalizare ‘,a precizat, la rândul său, Vasile Turcu, preşedintele Confederaţiei Patronale din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România (CONPIROM).

 

Participanţii la conferinţă au semnalat că România riscă să piardă 6,3 miliarde de euro şi peste 500.000 de locuri de muncă din cauza liberalizării accelerate a pieţei gazelor naturale.

“O aşa-zisă liberalizare a pieţei gazelor naturale din România va avea ca efect imediat reducerea la jumătate a contribuţiei industriei la Produsul Intern Brut, prin închideri de companii sau relocări în ţări cu o legislaţie care sprijină activitatea economică“, a declarat Mihai Ivaşcu, reprezentant CONPIROM.

Potrivit calendarului de liberalizare a pieţei industriale a gazelor agreat de Guvernul României cu FMI, liberalizarea totală pentru industrie este prevăzută pentru 31 decembrie 2014, însă, la ultima vizită a delegaţiei FMI, autorităţile române şi-au asumat liberalizarea pieţei industriale cu şase luni mai devreme, respectiv la 31 iunie 2014.

 

 

 

 

 

March 21, 2014

CIR: Producătorii interni de gaze ignoră măsurile Guvernului

Consiliul Investitorilor Români, organ de reprezentare al Asociatiei Forumul Investitorilor Autohtoni, constata cu maximă îngrijorare că legile nu sunt respectate în România! Reprezentanții CIR atrag atenția autorităților asupra comportamentului incalificabil si de neacceptat a unor companii private, dar si de stat.
Atât declaraţiile premierului Victor Ponta, cât și prevederile noului act normativ sunt foarte explicite. Cu toate acestea, nici Petrom, şi nici Romgaz nu ţin cont de acestea şi continuă să aplice vechea legislaţie! Conform calendarului de liberalizare a preţurilor reglementate, de la 1 aprilie 2014 preţul pentru micii consumatori noncasnici creşte la 89,4 lei/MWh. Cei doi mari producători interni, profitând, cel mai probabil, de poziţia dominantă pe care o au pe piaţa gazelor naturale, nu aplică OUG 13/2014 şi, în consecinţă, ignoră preţul de referinţă de 72 lei/MWh pentru consumatorii eligibili, „negocierile” rezumându-se la preţul reglementat, din calendar, de 89 lei/MWh!
Opinia CIR este că asistăm la un abuz de poziţia dominantă pe piaţa gazelor naturale! Conform art. 7. (3) din Legea Concurenţei nr. 91/1996, „se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe întreprinderi se află în poziţie dominantă, în situaţia în care cota ori cotele cumulate pe piaţa relevantă, înregistrate în perioada supusă analizei, depăşesc 40%”. Conform ultimului raport dat publicităţii de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), „producţia internă de gaze naturale în luna septembrie 2013 ce intră în consum a reprezentat 88,41% din totalul surselor, primii doi producători (Romgaz şi Petrom) acoperind 97,70% din această sursă”. De altfel, din anul 2009, producţia internă asigură, anual, circa 80 – 90% din consumul intern, iar Petrom şi Romgaz acoperă aproximativ 97% din aceasta!
CIR solicită Consiliului Concurenţei să se sesizeze şi să analizeze poziţia dominantă a celor doi producători interni de gaze naturale.
Până la finalizarea analizei Consiliului Concurenței, CIR pledeaza pentru punerea în aplicare a propunerii ministrului delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, de suprataxare a veniturilor suplimentare. Redăm declarația ministrului Răzvan Nicolescu: „Dacă producătorii nu vor înţelege corect mesajul transmis de Executiv şi decizia luată săptămâna trecută, Guvernul nu exclude ideea de a suprataxa veniturile suplimentare într-o proporţie de 95-96 sau chiar 97%”! Totodata, CIR solicita primului ministru Victor Ponta să ia măsurile necesare pentru ca legea să fie respectată în România!

April 4, 2014

Powered by Cloud Business Services